Ajalugu

Kust on pärit Eesti elu enim mõjutanud inimesed?

(Eesti Kirjandusarhiivi kaart, 1938)

Vaata artiklit Kirjandusarhiivis: Märkusi Eesti kultuuritegelaste päritolu kohta

Rõhuvas enamuses Lõuna-Eestist on pärit meie kirjanikud, poliitikategelased ja sõjaväelased; suur ülekaal on lõunal ka teadlaste suhtes; peaaegu võrdselt jaotuvad heliloojad ja kuju­tavate ning esituskunstide tegelased. Põhjarajooni teadlaste kantsiks on Tallinn, poliitikute omaks Virumaa, helikunstil – Harjumaa; üllatavaks tühikuks on Harjumaa ja Tallinn poliiti­kategelaste arvult. Lõunas domineerivad kõigiti Tartumaa ja Viljandimaa. Ainulaadne eriasend on Viljandimaal kõrgemate sõjaväelaste suhtes; veel suuremaks muutub ülekaal, kui Vil­jandimaad ümmardada muistse Sakala piirideni: sel juhul mahutab ta täpselt poole siin arvestatud sõjaväelastest (Eesti Kirjandusest nr. 3/1938).