Lood ja luuletused

Mulgimaale

Muusika: Juhan Simm, Sõnad: Hendrik Adamson

Om maid maailman tuhandit
ja rahvit mitmit miljunit,
:,: üitsainus Mulgimaa! :,:

Ää, kuri kui las' olla ta,
ku Pikäsillast üle saa,
:,: suud anna mullal ma. :,:

Ja üteaindsa mõttega
ma eidä õhtu magama
:,: ja tõusu ommuku. :,:

Oh kunas ma su jälle näe!
Oh kunas kodun tõusup päev
:,: ja õhtu pastab kuu. :,:

Om maid maailman tuhandit
ja rahvit mitmit miljunit,
:,: üitsainus Mulgimaa! :,:

Luuletusi mulgi keelen

Mulgikeelseid luuletusi loeb Lembit Eelmäe

Enda mulgikeelset luulet loeb Nikolai Baturin

Mu meelen kuldne kodukotus

Muusika: Fr. Saebelmann
Sõnad: A. Rennit

A. Kunileid Sind surmani

Sind surmani. Muusika: A. Kunileid Sõnad: L. Koidula

 

Mulgimaa, sääl on hää elada

Muusika: C. Erard
Sõnad: J. Pori

Mulgimaa rahvamuusikuid

Karksi vanameister rahvakandlemängija Heino Sõna

Helme kihelkonna Riidaja torupilli- ja lõõtsamängija Ants Taul

Helme kihelkonnaRiidaja rahvamuusik Anu Taul

Karksi lõõtsamees Julius Vilumets

Karksi lõõtsaansambel  Lõõtsavägilased

Paistu kihelkonna rahvamuusik Sandra Vabarna

Paistu kihelkonna lõõtsamees Rein Pärtma

Helme kihelkonna Tõrva rahvamuusikaansambel Jauram

 

Metsa veerel väike maja

Metsa veerel väike maja.Johannes Taul, Riidaja, Helme kihelkond