Ideekonkurss "Mulgimaa väravad"

Mulgi valisid välja "Mulgimaa väravad"

Septembris kuulutasid Mulgimaa kolm omavalitsust ja Mulgimaa Arenduskoda välja konkursi „Mulgimaa väravad", mille eesmärk oli leida sobivad kavandid mulgilike suurvormide rajamiseks kolmele ringristmikule Viljandi, Mulgi ja Tõrva vallas. Kokku esitati 35 ideekavandit, Mulgi valda 10, Viljandi valda 13 ja Tõrvasse 12. Mulgimaa Arenduskoja tegevjuht Erich Palm sõnas: „Sarnaselt Toidupiirkond Mulgimaa tunnuslausele „Mulgi süük- uus ja vana ütenkuun" on ka võistlustöödes põimitud uus ja vana. Kasutatud on Mulgipäraseid mustreid, ideid ja pandud need uudsesse vormi."

Eelmisel nädalal olid Kulla Leerimaja teise korruse seinad täis konkursile laekunud ideekavandeid. Kordamööda käisid oma lemmikuid valimas Viljandi, Mulgi ja Tõrva Valla omavalitsuste komisjonid. Oma arvamust avaldasid ka skulptor Mati Karmin, arhitekt Tiia Kallas ning Transpordiamet vaatas üle, et kõik vastaks nende nõuetele. Kõik vallad valisid oma võidutööd välja üsna ühehäälselt ning ilma suuremate vaidlusteta. Võidutöö autorid saavad 3000€ preemia.

Eile, 22.novembril, kuulutati ERMi Heimtali muuseumis välja võitjad.

Kõik võidutööd on väga erinevad.

Alar Karu rääkis naljatledes: „Mulkidel on palju raha ja varemgi on nad proovinud Viiratsi ristile kuju püstitada. Kuid julgelt võib tõdeda, et kõik soovivad avalikus ruumis näha rohkem kunsti."

Viljandi valla komisjon, koosseisus Alar Karu, Irma Väre ja Mait Allas valisid parimaks tööks Sebastian Talmari ja Allar Esko töö „Põim". Autorid oma tööst: „Lähtudes mulgikultuuri pikaaegsetest traditsioonidest ning ainuomasest sümboolikast, oleme valinud "Põimu" keskmesse musta mulgi kaabu, pakkudes sellele kaasegset vormilist lahendust. Leiame, et sõbralik kaabukergitus kõigile, kes saabuvad Mulgimaale läbi Viiratsi ringtee, on suurepärane viis andmaks märku, et "Mulgimaa algab siit".

 

Tõrva võidutöö autor on kohalik, kelle sõnul valmis kavand kaks päeva enne tähtaega. Tõrva Vallavanem Helen Elias sõnas: „Tõrva võidutöös oli palju nüansse, mis pani taiese eristuma ning on linnaruumis praktiline."

Komisjon, koosseisus Helen Elias, Maido Ruusmann ja Hardi Lust valisid võidutööks Jaanis Ilvese kavandi „Emapuu". Jaanis Ilves lisas: „Mulkide emapuu saab olla vaid linna kõige kesksemal kohal. Siit linnast minnakse ikka puu alt möödudes ja siia linna tullakse tagasi puust möödududes. See puu ongi linna sõlmpunkt ja risttee ja kese. Emapuu visualiseerib kodukohta ja kodutalu ja kollet, perekonda ja oma juuri. Selle all sünnitakse, elatakse oma elu, tehakse tööd, pidutsetakse, puhatakse ja lahkudes jäetakse temaga hüvasti."

 

Mulgi valla komisjoni kuulusid Imre Jugomäe, Arvo Maling ja Mae Rae. Imre Jugomäe tänas kõigi kümne töö eest, mis Abja-Paluoja Sarja ringile esitatid. Kuigi selle konkursi raames on võitjaid üks, siis leidis ta, et kunagi võiks mõni teine võistlustöö ehitada näiteks ka Karksi-Nuia ringristmikke.

Imre sõnas: „Võidutöö sobitub ümbruskonnaga ja kasutatud on kauneid Mulgimaa mustreid. Taies on kaunis nii päeval kui õhtupimeduses, ilma, et segaks liiklejaid."

Võidutööks osutus töö nimega „Mulgimaa õied", autoriteks Ella Mari Roosi, Triin Vaino ja Miia Laur. Autorid lisasid, et tegemist on arhailisest mulgi mustrist inspireeritud skulptuuride ansambliga, mis moodustavad justkui kõrge lilleaasa ringristmiku keskele. Kasutatud on tuntud ajaloolist ornamentikat millele on lisatud jooksvad sabad, et kompositsiooni rikastada. Teos tutvustab vaatajale erinevaid Mulgimaa tikandi elemente.

 

Millal kujud valmivad?

Nüüd ootab vallavalitsusi eest koostöö taieste autoritega, et teha vajadusel muudatusi, arutada läbi materjalid, kinnitused ja muud tehnilised küsimused. Aasta alguses korraldatakse kõigi kolme kuju osas eraldi hange ning taiesed peavad ringristmikel püsti olema 2024. aasta lõpuks. Lähiajal läheb Abja-Paluoja ringristmik remonti, kuid see ei sega skulptuuri paigaldamist. Vajadusel saab seda ümber paigutada ning sellega on autorid ka arvestanud.

Suur tänu kõikidele osalejatele, kes saatsid oma kavandid.

Mulgimaa väravate projekti rahastavad Mulgimaa Arenduskoda ja Eesti LEADER meede.

MULGI VALLA VÕIDUTÖÖ kavand.

VILJANDI VALLA VÕIDUTÖÖ kavand.

TÕRVA VALLA VÕIDUTÖÖ kavand. 

Foto: Rain Pross. Viljandi vald. 

Väike GALERII tänusündmusest.

Abja-Paluoja ringristmik

Tõrva ringristmik

Viiratsi ringristmik