Uudised

Augusti lõpuni saab mulgikeelsete laulude võistlusele laule saata

03. juuli 2024 kell 13:26

Mulgi Kultuuri Instituut kuulutas kevadel välja kolmanda uute mulgikeelsete laulude võistluse. Laule oodatakse kuni 31. augustini 2024.

Võistluse eesmärk on saada uusi mulgikeelseid omaloomingulisi laule, mida saaks kasutada Mulgi pidudel,laste folklooripäevadel ja teistel omakultuuri üritustel. Laulud on täienduseks ka Mulgimaa kooride, ansamblite, solistide ja teiste kollektiivide repertuaarile. Uute mulgikeelsete laulude võistlusega soovib instituut tõmmata tähelepanu mulgi keelele ning selle kasutusvõimalustele nüüdisajal ning kutsub üles viisistama uuemat mulgikeelset luulet ja innustab kirjutama mulgi keeles.

Konkursi tingimused:

Võistlusele on oodatud mulgikeelsed omaloomingulised uued laulud, mis võivad olla nii tänapäevased kui ka pärimuslikud, teema-, stiili- ega žanripiiranguid ei ole. Oodatud on nt koorilaulud, soololaulud, temaatilised laulud jne.

Laul peab olema mulgikeelne - vajadusel aitavad instituudi mulgi keele spetsialistid tekste mulgi keelde tõlkida või keeleliselt parandada.

Võistlusest võivad osa võtta kõik laululoojad.

Võistlusele võib üks autor saata ka mitu lugu.

Iga laulu puhul tuleb kirja panna viis, sõnad ja akordimärgid või välja kirjutada klaverisaade.

Võistlusel osalemisega annab autor kinnituse, et lauluga ei rikuta mis tahes kolmandate isikute varalisi ega isiklikke autoriõigusi ning nõusoleku laulu reprodutseerimiseks, eksponeerimiseks, levitamiseks, edastamiseks ja avalikuks esitamiseks ehk avaldamiseks ning üldsusele kättesaadavaks tegemiseks.

Autorid annavad tähtajatult varalised õigused tasuta üle (loovutavad) MKI-le valitud laulude reprodutseerimiseks, eksponeerimiseks, levitamiseks, edastamiseks ja avalikuks esitamiseks ehk avaldamiseks ning üldsusele kättesaadavaks tegemiseks helikandjal ja/või trükistes, sotsiaalmeedias, veebilehtedel, väljaannetes, youtube`is, raadios ja televisioonis või kaabellevivõrgu, satelliidi ja muude tehnikavahendite vahendusel.

Esitada tuleb andmed laulu pealkirja ja autori(te) kohta (ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress ning kontakttelefon).

Info esitaja(te) kohta (nimed, pillid).

Konkursil osalemiseks tuleb saata helilooming Mulgi Kultuuri Instituudile märgusõna all „Mulgi laul“  salvestusena e-posti aadressile mki@mulgimaa.ee või postiga Kulla Leerimaja, Mulgi vald, 69509 Viljandi maakond, märgusõna „Mulgi laul“.

Võistlusele esitatud lauludest valib professionaalne viieliikmeline žürii välja parimad. MKI teavitab autoreid tulemustest edastatud kontaktandmetel. Kõik võistlusele saabunud laulud tulevad esmaettekandele 12. oktoobril 2024 Karksi-Nuia kultuurikeskuses Mulgi lipu päevale pühendatud kontserdil. Samas toimub ka parimate autasustamine. Žürii otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav. 

 Mulgikeelsete laulude võistlusele esitamise tähtaeg on 31. august 2024.

Mulgikeelsete laulude konkurss toimub üle kahe aasta ja lõpeb iga kord mulgikeelsete laulude kontserdiga. Tänu sellele tuleb juurde temaatilisi laule, mida kasutada tähtsündmustel (Mulgi lipu päev, Mulgi nädal, Mulgimaa laste pärimuspäev jne) ja mida vana loomingu hulgas ei leidu. Nii muusika kui sõnad on kaasaegsemad ja kõnetavad seega suuremat inimhulka.

Esimene mulgikeelsete laulude võistlus toimus 2020. aastal ja teine 2022. aastal. Nende kahe võistlusega on juurde saadud 22 uut mulgikeelset laulu ja need kõik on ka lõppkontsertidel ette kantud. Neid laule saab vaadata-kuulata Mulgi kultuuri instituudi Youtube-kanalilt.

Osa uudisloomingust on jõudnud juba ka Mulgi peo ja Mulgimaal tegutsevate kooride repertuaari.

Lisainfo mki@mulgimaa.ee või tel  5885 7355.

Kolmanda mulgikeelsete laulude konkursi läbiviimist toetavad Mulgimaa omavalitsused, Eesti Rahvakultuuri Keskuse Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeede, Karksi-Nuia Kultuurikeskus, MTÜ Noor-Abja ja kohaliku omaalgatuse programm.