VI Mulgi pidu 2021

Mulgi peo korraldajatena peame oluliseks külastajate, esinejate ja meeskonna tervist. Seepärast jälgime Vabariigi Valitsuse korraldusi ning Terviseameti...
Tuli süüdatakse Mulgimaa kõige kõrgemas tipus Härjassaare mäel Karksi kihelkonnas, toimub tule viimine kõikidesse Mulgimaa...
VI Mulgi pidu toimub 31. juulil 2021 Karksi külaplatsil, suur osa Mulgi peost on ka Mulgi laadal, mis toimub sealsamas kõrval Karksi külamaja...
VI Mulgi pidu „Mia ja sia ütenkuun“ toimub 31. juulil 2021 Karksi mõisapargis koos soome-ugri hõimurahvastega.