Uudised

Instituut kuulutas välja teise mulgikeelsete laulude võistluse

21. veebruar 2022 kell 14:34

Mulgi Kultuuri Instituut on välja kuulutanud teise uute mulgikeelsete laulude võistluse. Laule oodatakse kuni 31. augustini 2022.

Võistluse eesmärk on saada uusi mulgikeelseid omaloomingulisi laule, mida saaks kasutada Mulgi pidudel,laste folklooripäevadel ja igasugustel omakultuuri üritustel. Laulud on täienduseks ka Mulgimaa kooride, ansamblite, solistide ja teiste kollektiivide repertuaarile. "Uute mulgikeelsete laulude võistlusega soovime tõmmata tähelepanu mulgi keelele ning selle kasutusvõimalustele nüüdisajal, et meil oleks ka kaasaegse sisuga mulgikeelset loomingut. Kutsume üles viisistama uuemat mulgikeelset luulet ja innustame kirjutama mulgi keeles," selgitas Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja Ave Grenberg.

Konkursi tingimused:

  • Võistlusele on oodatud mulgikeelsed omaloomingulised uued laulud, mis võivad olla nii tänapäevased kui ka pärimuslikud, teema-, stiili- ega žanripiiranguid ei ole. Oodatud on nt koorilaulud, soololaulud, temaatilised laulud jne.
  • Laul peab olema mulgikeelne - vajadusel aitavad instituudi mulgi keele spetsialistid tekste mulgi keelde tõlkida või keeleliselt parandada.
  • Võistlusest võivad osa võtta kõik laululoojad.
  • Võistlusele võib üks autor saata ka mitu lugu.
  • Iga laulu puhul tuleb kirja panna viis, sõnad ja akordimärgid või välja kirjutada klaverisaade.
  • Võistlusel osalemisega annab autor kinnituse, et lauluga ei rikuta mis tahes kolmandate isikute varalisi ega isiklikke autoriõigusi ning nõusoleku laulu reprodutseerimiseks, eksponeerimiseks, levitamiseks, edastamiseks ja avalikuks esitamiseks ehk avaldamiseks ning üldsusele kättesaadavaks tegemiseks.
  • Autorid annavad tähtajatult varalised õigused tasuta üle (loovutavad) MKI-le valitud laulud reprodutseerimiseks, eksponeerimiseks, levitamiseks, edastamiseks ja avalikuks esitamiseks ehk avaldamiseks ning üldsusele kättesaadavaks tegemiseks helikandjal ja/või trükistes, sotsiaalmeedias, veebilehtedel, väljaannetes, youtube`is, raadios ja televisioonis või kaabellevivõrgu, satelliidi ja muude tehnikavahendite vahendusel.
  • Esitada tuleb andmed laulu pealkirja ja autori(te) kohta (ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress ning kontakttelefon).
  • Info esitaja(te) kohta (nimed, pillid).
  • Konkursil osalemiseks tuleb saata helilooming Mulgi Kultuuri Instituudile märgusõna all „Mulgi laul“  salvestusena e-posti aadressile mki@mulgimaa.ee või postiga Kulla Leerimaja, Mulgi vald, 69509 Viljandi maakond, märgusõna „Mulgi laul“.

Võistlusele esitatud lauludest valib professionaalne viieliikmeline žürii välja parimad. MKI teavitab autoreid tulemustest edastatud kontaktandmetel. Parimaid laululoojaid autasustatakse oktoobris 2022 Mulgi lipu päevale pühendatud kontserdil. Žürii otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav. Oktoobris 2022 Mulgi nädala raames toimub Karksi-Nuia kultuurikeskuses kontsert, kus võistlusele saadetud laulud ka ette kantakse.

 Mulgikeelsete laulude võistlusele esitamise tähtaeg on 31. august 2022.

Mulgikeelsete laulude konkurss toimub üle kahe aasta ja lõpeb iga kord mulgikeelsete laulude kontserdiga. Tänu sellele tuleb juurde temaatilisi laule, mida kasutada tähtsündmustel (Mulgi lipu päev, Mulgi nädal, Mulgi toidu päevad jne) ja mida vana loomingu hulgas ei leidu. Nii muusika kui sõnad on kaasaegsemad ja kõnetavad seega suuremat inimhulka.

Esimene mulgikeelsete laulude võistlus toimus 2020 aastal ja tänu sellele loodi 12 uut mulgikeelset laulu ja need kõik kanti ette ka lõppkontserdil. Neid laule saad vaadata-kuulata instituudi Youtube-kanalilt.

Osa toona loodud laule on jõudnud juba ka Mulgi peo ja Mulgimaal tegutsevate kooride repertuaari.

Lisainfo mki@mulgimaa.ee või tel  5885 7355.