Uudised

Mulgimaa lasteaedades toimuvad pärimuspäevad

17. november 2021 kell 09:34

Kolme nädala jooksul novembris leiavad Mulgimaa 16 lasteaias aset pärimuspäevad, mille vältel mulgi keele ja kultuuri õpetaja Alli Laande käib läbi kõik need lasteaiad, et koos lastega pärimusmänge mängida.

Pärimuspäevad toimuvad Mulgimaa laste folklooripäevä asemel, kuna koroonapiirangute tõttu ei taheta suurt hulka lapsi ja nende õpetajaid ühte ruumi kokku kutsuda. Hajutatult toimuvad pärimuspäevad juba teist aastat. Mulgimaa laste folklooripäeva peeti Alli Laande initsiatiivil järjest 23 aastat ja see on vanim Mulgimaal järjepidevalt toimunud pärimust väärtustav sündmus.  

“Siikõrd om meil peris ümärik tähtpäev – 25. aastet Mulgimaa laste vulklooripäevä ürgüsest. Tore, et sii lasteaidun käimine trehväs just märdikuu sissi. Mia ole sis märdi- või kadriemä, laulame ütenkuun märdi- või kadrilaulu ja ma kõnele lähembelt neist tähtpäevest. Suuremb jagu latsi küll tääve neid tähtpäevi ja sedä, et latse käive sõs tarest tarre ja saave maiust, a sedä, et märdi ja kadri kah pererahvale äid suuve ütleve ja õnne toove, kik ei tää,” rääkis Alli Laande.

Koos lastega mängitakse laulumänge  ja lauldakse pime aeg valgemaks. Kohtumised lastega on toimunud nii siseruumides kui ilusa ilma korral õues. Peaaegu iga päev tuleb Alli Laandel käia 2-3 lasteaias ja seal pärimuspäev läbi viia.  “Miu om egäl puul äste vastu võet, mõnen lasteaian om latse iluste rahvarõõvin või märdi-kadrirõõvin. Lasteaiduge om väige tore mulgi asja aade, sest sääl tüüteve inimese võtave sellest ää meelege osa,” oli Laande rahul.