Uudised

Valmis om saanu tõine mulgikiilne Täheke 

23. august 2018 kell 11:07

Nõndagu minevaaste, teive aakiri Täheke ja Mulgi kultuuri instituut ütenkuun kooliaaste akatuses valmis mulgikiilse Tähekse, mes kingites kigile lastele, kes nüid Mulgimaal edimesse lassi lääve. 

Tõisen mulgi erinumbren om nii tillikside ku suurde mulke jutte, luuletusi ja pilte. Osa lugusit om kah kirjakeelest või võru keelest ümmer pantu. Näituses võip aakirjast löüdä Andrus Kivirähki ja Contra kirjutusi. Mulgikiilse om muduki kah ristsõna, pildilugu, mõistatuse, nalla ja meisterdus. Nimeuurja Evar Saar kirjutep lastel Mulgi nime saamise luust ja kirjatüki man om ulka vanaaigsit päeväpilte. 

Mulgi Tähekse kaase pääl om Mulgimaa kunsnigu Ülle Rosenbergi tettu pilt. Sihen om Tõrva Kunstistuudio noorde joonistuse. Mulgi Tähekse toimetei om Kristi Ilves.  

Mulgikiilsit Täheksit jagap Mulgi kultuuri instituut ja pääle kuuliminejide saave aakirja kah Mulgimaa raamatukogu, kooli ja lasteaia.
Murdekiilne lasteaakiri tulli vällä Mulgimaa perimuskultuuri programmi abige.

Asjaosalise usuve, et Mulgimaa latse ja murdeuvilise joba oodave omakiilset Tähekest ja et tulevaaste näep ilmavalget kolmas mulgikiilne Täheke kah.