Uudised

Mulke Selts istut tammiku 

30. mai 2018 kell 04:55

Enne ku Mulke Seltsi inimese puulbe, 26. mail Apja Mulgi pidule lätsive, käisive na ärä Leeli külän, et piduliguld valla tetä just istutet tammemõts.

Mulke Seltsi tammik om Mulgi vallan Nuia ja Abja vahepääl ligi ektari suurutse maatüki pääl, mille seltsi liige Eino Jüri Laarmann and oma maa küllest lepinguge Mulke Seltsile pargi istutemise jaos. 

Mõte oma tammemõts istute tulli seltsi liikmil, kellest mitu tükki om ammati järgi mõtsamihe, talve ja om seot kah Eesti Vabariigi 100. aastepäeväge. «Mulke selts istut Alliste kihelkonda tammemõtsa Eesti Vabariigi sünnipäeväs ja Mulgimaalt peri riigimeeste, kultuuriinimeste, auväärt mulke aus, kelle mälestust om vaja alle oida,» kõnel seltsi vanemb Ene Saar.

Latsin olli kah riigikogu Mulgimaa toetusrühmä esimiis Helir-Valdor Seeder, kes kitt mulke mõtet oma suurkujusit elun luuduse abige auste.

Pargi man om kah tahvel, kust saap ulka täädust Mulgimaast ja kus om kirjan, kelle aus sii tammik om istutet.

Prilla om tammikun 113 puud ja mõni mahup viil. Tamme saive omale istute mulgi, kes esi tahtsive, a sääl om kah ulka nimetahvlege puid auväärt mulke aus ja mälestuses. Omanimelise puu saive Ants Piip, Jaan Poska, Jaan Soots, Ado Birk, Hendrik Adamson, August Kitzberg, Juhan Simm, Ülo Ruubel, Kaupo Ilmet, Lembit Eelmäe, Asta Jaaksoo, Silvi Väljal, Erna-Elise Neimann, Eduard Vääri, kik Mulgimaa Uhkuse aunime kandja, Toronto mulke selts ja Mulgi vanembe.

Allikas: Sakala, mulgi uudise