Uudised

Pikasillan seisäp nüid puust torupillimulk

10. jaanuar 2018 kell 10:19

Sääl seisäp nüid kuulus Riidaje torupillimiis Ants Taul.

Kes om viimätsel aal Pikasillast üle Väikse Emajõe sõitan, om nännu tii veeren puust Mulgi rõõvin abemikku miist, kes puhk torupilli. Endine Põdrala vallavanemb, nüidne Tõrva abivallavanemb Aivar Uibu kõnel, et mõte Pikasilda mulgi kuju tetä olli joba ammu.

«Elmen om ju mulgi naise kuju ja mõtlime, et Pikasilda Mulgimaa piiri pääle passis kah äste üits puust mulk. A meil tulli selle tegemise man takistusi ette, pidime pallu asju muinsuskaitseammati ja maantiammatige läbi aruteme. Edimene kõrd, ku küsisime, es saa kuju jaos raha kah.»

Viimäte saadi raha Mulgimaa arenduskoa kaudu Leader-meetmest ja enne selle talve akatust saigi kuju tii viirde püsti. Kuju tei valmis täädä-tuntu puutüümiis Martti Kalamees, kes om ennegi puust mulke tennu.

Kui kujust kähku müüdä sõita, võip peris tõemeeli arvate, et sääl seisäp kuulus Riidaje torupillimiis Ants Taul esi. «Vaadessime Torupillitalun ütte pilti, kus Ants puhk pilli, ja säält sii mõte tulligi. Küsseme pildi üten ja andsime sellesama pildi kuju tegijele kah,» kõnel Uibu ja ütel, et Riidaje ja Pikasilla kanti ek endist Põdrala valda tundaski päämiselt just Tauli-pere ja ansamble Torupill järgi.

Ants Taul esi ütel, et temä es tää kuju tegemisest midägi. «Tulep vällä, et mu naine olli jah neile selle pildi andan, mia sai asjast sis täädä, ku kuju püsti olli. A mulle miildip, sii om vägev asi ja ku na üitskõrd selle kuju sääl piduliguld tahave valla tetä, sõs ma või kah sinna kõrva minna torupilli mängmä.»

Toimeteje Ilvese Kristi, avaldet Sakalas Mulgi uudisten.