Uudised

Valmis om saanu mulgikiilse aalehe Üitsainus Mulgimaa kevädine nummer

24. märts 2017 kell 11:40

Valmis om saanu mulgikiilse aalehe Üitsainus Mulgimaa kevädine nummer.

Siikõrd saap lehest lugede Sooglemäe külästuskeskuse ehituskuntsivõistelusest ja edespidistest plaanest, mälestusi uvves saanu Kulla leerimaja minevigust, Mulgi mälumängu viiendest talvest, Mulke seltsi tegemistest, Nuia uvvest pagaripoodist ja pallust muust.

Pikemb usutus om Tõrva naise Kristiina Luigege, kes om löüdän oma egäpäevätse tüü kõrvast tubliste aiga ja jaksu äätegevuse jaos.

Üles om tähendet kah kik nii, kes Mulgimaa kultuuriprogrammist sii aaste edimese kõrrage raha saive. Nagu iki, om lehen kah lastenukake, Mulgimaa tuleveste ettevõtmiste kaalender ja raasike mulgikiilset omaloomingut.

Paprest leht jõvvap Mulgimaa omavalitsustese märtsikuu perämise nädäli sihen.

Aaleht Üitsainus Mulgimaa on Mulgi Kultuuri Instituuid välläanne. Toimetep Ilves Kristi, toetep Mulgimaa kultuuriprogramm.