Uudised

Neli Mulgimaa valda sõlmisid ühinemislepingu

22. juuni 2016 kell 10:16

Ühineva omavalitsuse nimeks saab Tõrva vald.

21. juunil allkirjastasid Tõrva piirkonna omavalitsused ühinemislepingu, mille kohaselt sünnib uus omavalitsusüksus nimega Tõrva vallavalitsus.

Tõrva gümnaasiumis hääletasid nelja omavalitsuse volikogud selle poolt, et 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise järgselt sünnib ühine omavalitsus keskusega Tõrvas.

Tulevases valla volikogus on 21 liiget. Nad valitakse ühes ringkonnas, mis moodustatakse lepinguosaliste territooriumi põhjal.

Ühinemislepinguga lepiti kokku Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna omavalitsusüksuste vabatahtliku ühinemise eesmärgid, õiguslik staatus, nimi, sümboolika, piirid ja ühinemisega kaasnevad organisatsioonilised ümberkorraldused. Samuti avalike teenuste osutamise põhimõtted, eelarve, varade ning teiste oluliste küsimuste lahendamise põhimõtted.

«Valgamaale on tegemist ajaloolise päevaga,» ütles maavanem Margus Lepik. «Üle 15 aasta on taas tegemist vabatahtliku ühinemisega ja see pole tingitud ainult uuest haldusreformi seadusest. Ühinevad omavalitsused ja kogukonnad, kes aastaid tõhusat koostööd teinud ning ühise kultuurilise taustaga.»

Ühinemisleping on tema sõnul tehtud heas koostöös ja partnerite huve arvestades. «Olen Tõrva piirkonna ühinemiskõnelusi ikka teistele eeskujuks toonud. Loodan, et on põhjust ühinenud omavalitsuse tegevust eeskujuks tuua ka mõne aasta pärast. Soovin tekkivale omavalitsusele uute eesmärkide täitmisel edu ja kordaminekuid,» lausus Lepik.

OÜ Geomedia konsultandi ja Tõrva piirkonna omavalitsuste ühinemisprotsessi nõustaja Rivo Noorkõivu sõnul on Tõrva linn, Helme, Põdrala ja Hummuli vallad esimesed omavalitsused Eestis, mille vahel sõlmitud ühinemisleping pärast haldusreformi seaduse vastuvõtmist. „«Tegemist on märgilise tähtsusega otsusega kogu Eestile ning tänane otsus on hea näide erinevate osapoolte tulemustele orienteeritud koostööst.»“

Ühinemise tulemusel tekib 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järgselt 600ruutkilomeetrine omavalitsus, kus ligikaudu 6500 elanikku. Uue omavalitsuse keskuseks saab Tõrva linn.

Allikas: Valgamaalane