Uudised

Mulgimaa peremäng tulep jälle

08. juuni 2016 kell 21:04

Mulgimaa peremäng tulep sii aaste kolmen jaon.

2. juulil oodetes uvilisi Alliste ja Paistu kihelkonnan, 23. juulil Karksi kihelkonnan ja 13. augustil Tarvastu ja Elme kihelkonnan.

Mulgimaa arenduskoja otsaline Anneli Roosalu kõnel Mulgi uudistel, et kolmes tetti Mulgimaa selleperäst, et minevaastene mäng näidäs, et kik viis kihelkonda üte päeväge läbi sõita om pallu ja sedäsi ei jää küländ aiga üte kotussege tuttaves saia.

Mulgimaa peremäng om lustiline kige pere mäng, mille käigun saave inimese lähembelt tuttaves Mulgimaa küläde, talude, luuduse ja äridege. Mängu mõte om näidäte inimestel Mulgimaad ja mede eluolu. Egän mängupunktin oodave osalisi põneve ülesande, õpikambre, uvireisi ja mälestuse.

Sii aaste saap kah mängupapre pääle templit korjate ja peräst loosites osavõtjide vahel vällä auinna. Papre saap kate euru iist osta üitstapuha miandsest mängupunktist.

Peremängu viave Mulgimaa arenduskoda, Viljandimaa arenduskeskus ja ühendus Kodukant Viljandimaa üten kigi seltse ja asutustege, kes mängu aal võõrit oodave.

Rohkemb täädust saap Mulgimaa peremängu Facebooki lehe päält: Mulgimaa peremäng 2016