Uudised

Ilmunud on raamat Mulgimaa olust ja inimestest

18. mai 2016 kell 13:59

Imbi-Sirje Torm avaldas raamatu "Ajastupilte Heimtali koolist", I osa. Aeg, olud ja inimesed vanal Mulgimaal

Neljapäeval, 19. mail kell 17.15 toimub Viljandi raamatukgu linnagaleriis Imbi-Sirje Torm´i raamatu „Ajastupilte Heimtali koolist I osa Aeg, olud ja inimesed vanal Mulgimaal“ esitlus.

Raamat hõlmab Heimtali koolilugu kõige vanemast ajast kuni 1944. aastani.

Kuna siinsed õpilased on enamuses mulkide järeltulijad annab autor ülevaate mulgi kultuuri iseärasustest eilses ja tänases päevas. Humoorikad lood mulgi talupoegadest ja mõisnikest. Oma elulaadis järgiti küll mõisa eeskuju, kuid jäädi oma olemuselt ikka mulkideks.

Koolilugu, mis tugineb rohketele arhiivimaterjalidele ja mälestustele on iseloomulik enamusele tolle aja koolidele. Autor on läbitöötanud Heimtali haridusseltsi arhiivitoimikud, illustreerinud fotodega laulukooride, sümfooniaorkestri ja näitetrupi tegevuse. Aja ja olude iseloomustamisel on leidnud huvitavat lisa välismaal välja antud Jaan Lattiku ja Märt Raua raamatutest seni tuntule.

Lugeja saab teada, kuidas on Heimtali kooli tänapäeva õpilaste uurimistööde, etüüdide ja lavastuste kaudu edasi antud kohapärimust ja mulgi vaimu.
Raamat on ilmunud Viljandis 2016. aastal.

Allikas Vijandi linnaraamatukogu