Uudised

Mulgimaa kultuuriprogramm jagas toetusi

29. veebruar 2016 kell 13:06

Mulgimaa kultuuriprogrammist sai toetust 34 projekti.

26.veebruari käskkirjaga kinnitati Mulgimaa kultuuriprogrammi 2016. aasta taotlused.

Kokku sai Mulgimaal toetust 34 projekti kogusummas 53 919 EUR.

Vaata täpsemalt toetuste saajaid siit

Mulgimaa kultuuriprogrammi eesmärgiks on väärtustada ja taaselustada Mulgimaale omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära, mis on erinevatele inimrühmadele nende igapäevaelu ja identiteedi osana omased ja olulised.

Programmi abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja säilimisele ning püsimisele elavas kasutuses. Oluline on noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamine, aga ka sellele kaasa aitavate tegevuste toetamine väljaspool Mulgimaad. Kultuuriprogrammi üldeesmärgi täitmine tagatakse valdkondlikult toetatavate tegevuste kaudu. 

Allikas: Rahvakultuuri Keskus