Uudised

Mulgi segäkuur om joba aastene

11. november 2015 kell 15:15

Oktoobrekuu lõpuotsan tähist Mulgi segäkuur oma edimest sünnipäevä. 

Koori juhatei Kristjan Õmblus kõnel Mulgi uudistel, et prilla om koorin joba 45 inimest, neist pallald 11 miist, selleperäst oodetes nüid manu iiskätt mehi. 

Ülesastmisi om selle aaste sihen ollu peris pallu, neist suurembe om «Suvenaabride» saaten ülesastmine, laulmine Mulgi konverensil ja Juhan Simmi  sünniaastepäeväl. 

«Meid om küländ pallu laulma kutsut, esieränis keväde ja jõuluaal. Mõnikõrd om tullu ärä kah ütelde,» ütel Õmblus. 

Kuur om selges saanu 10–15 laulu ja kaits neist om kah mulgikiilse. Kuun käiäs egä nädäl. «Tõise koorijuhateje, laulja ja kulleje om ütelnu, et mede edesiminek om silmäge nätä ja kõrvage kuulda,» om Kristjan Õmblus oma koori üle uhke. Tuleveste suurembide ülesastmiste pääle mõtelden nimetep Õmblus märtsi lõpuotsan tulevet konsserti Peterburi Jaani kirikun, suvist Mulgi pidu ja advendikonsserti Villändin. Muduki tulep viil jõulukonsserte ja muid tillembit ülesastmisi.