Uudised

Riigikogu Mulgimaa toetusrühm väisab Mulgimaad

22. oktoober 2015 kell 14:21

23.10.külastavad Mulgimaad riigikogu Mulgimaa toetusrühma liikmed.

Riigikogu Mulgimaa toetusrühm on reedel Mulgi Kultuuri Instituudi kutsel Mulgimaal, kus külastatakse muistset kihelkonnakeskust Hallistet ning tulevast Mulgimaa külastus- ja kompetentsikeskust Sooglimäel.

Riigikogu aseesimehe ja Mulgimaa toetusrühma esimehe Helir-Valdor Seedri sõnul on vaja Mulgimaa jätkusuutlikuks arenguks hoida ja säilitada selle kultuuri ja keelelist identiteeti. “Mulgimaa elu-olu hoidmiseks ja edendamiseks hakkavad Mulgi Kultuuri Instituut ja Riigikogu Mulgimaa toetusrühm ühiselt ideid ja lahendusi otsima,“ ütles Seeder.

Mulgimaa toetusrühma kuuluvad Riigikogu liikmed  Helir-Valdor Seeder, Helmen Kütt, Jaak Madison, Liina Kersna, Priit Sibul, Siim-Valmar Kiisler, Meelis Mälberg ja Mailis Reps.

Seedri hinnangul on Mulgimaa väljakutseks edendada oma ettevõtlust, turismi ja kaubandust, et luua uusi töökohti. „Peame olema praktilisemad ning lisaks kultuurile astuma samme Mulgi majandusruumi arendamiseks. Ilma majandusarenguta pole jätkusuutlikku arengut Mulgimaal loota,“ rõhutas Seeder.

Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja Kaja Allilenderi sõnul on viimase kümne aastaga keele- ja kultuuripärandi ning traditsioonide hoidmisel ja edasikandmisel palju ära tehtud, aga vaja oleks uut arenguhüpet. „Mulgi külastuskeskuse kui keskse pärandi tutvustaja väljaehitamine on uus väljakutse kogu Mulgimaa jaoks. Sellest peab kujunema külastus- ja kompetentsikeskus, mis koondab ja edastab avalikkusele sõnumit Mulgimaast, mulgi kultuurist ja Mulgimaa inimestest“, ütles Allilender.

Mulgi külastuskeskusest peab kujunema külastus- ja kompetentsikeskus, mis koondab ja edastab avalikkusele sõnumit Mulgimaast, mulgi kultuurist, Mulgimaa inimestest. Mulgi Külastuskeskusest kujundatakse omanäoline ja multifunktsionaalne keskus, kus pakutakse aastaringset tegevust erinevatele sihtgruppidele (kooliõpilased, kohalik kogukond, ettevõtjad, turistid). Kompleksi terviklahendusega, ruumide jaotuse ja tootearendusega luuakse 21. sajandi vääriline uuenduslik ja innovatiivne ja multifunktsionaalne külastuskeskus, mis leiab kasutust aastaringselt ning tegevusi pakutakse erinevatele sihtgruppidele.

Delegatsiooni võõrustavad Mulgi Kultuuri Instituut ja Mulgimaa omavalitsusjuhid.

Info:

Riigikogu aseesimees ja Mulgimaa toetusrühma esimees Helir-Valdor Seeder: helir-valdor.seeder@riigikogu.ee

Mulgi Kultuuri Instituut Kaja Allilender mki@mulgimaa.ee, 5185 371