Uudised

Valgamaa esitas Siseministeeriumile kinnitamiseks piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava eelnõu

15. märts 2015 kell 08:13

Valga maavanem Margus Lepik esitas Siseministeeriumile kinnitamiseks piirkondade konkurentsivõime tugevdamise Valgamaa tegevuskava eelnõu. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute Valgamaa toetuse summa on 9,07 miljonit eurot. Kavasse kuulub seitse objekti kogumaksumusega 18,5 miljonit, millest toetuse vajaduse mahuks on 10,5 miljonit.

„Valgamaa pingerida sündis maavalitsuse ja omavalitsuste liidu (VOL) koostöös. Otsus oli tugevdada meie kolme tugevat tõmbekeskust ja neid ümbritsevaid piirkondi: Valgat, Tõrvat ja Otepääd. Objektid, mida toetada vaieldi selgeks piirkondade omavahelise koostöös. VOL näitas ettepaneku tegemisel maavanemale head koostöövõimet ja teineteise huvidega arvestamist. Valgamaa toetuste abil peab tõusma maakonna turismipotentsiaal, Otepää piirkonnas arendatakse Sangaste lossi ja laiendatakse Tehvandi spordikeskust uue halli näol. Tõrva piirkonda rajatakse Mulgi külastuskeskus ja korrastatakse linna keskväljak. Valgas arendatakse militaarteemaparki ja linn saab uue korrastatud linnasüdame.  Lisaks tahab Valga linn täiendada tööstusalasid.

Maakonna arengustrateegia üheks peamiseks eesmärgiks on seatud paranenud töövõimalused ja tööjõu kättesaadavus. Eesmärgi saavutamiseks on nähtud ette mitmeid meetmeid. Meetme „Ettevõtete konkurentsivõime tõstmine suurema lisandväärtuse saavutamiseks ettevõtluses" tegevustena nähakse ette Valga ja Tõrva linnakeskuste avaliku ruumi kaasajastamist ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmise eesmärgil. Samuti olemasolevate, kuid kaasaegsel tasemel välja arendamata ettevõtlusalade korrastamist.

Artikkel täismahus

Allikas: Tõrva linnavalitsus ja ajaleht Valgamaalane