Uudised

Söögikant Mulgimaa meelitep telerahvast

07. veebruar 2024 kell 12:25

Tekst Kristi Ilves

Kuuldus Eesti söögikandist Mulgimaast ja mede väärt süükest om üle Eesti jõudan. Esieränis suurt uvi tunneve mulgi söögi vastu telekanali, kes kutsuve mulke päälinna putru tegeme või tuleve üten kige tehnikage esi Mulgimaale.
Jõulukuu lõpuotsan olli saatejuht Sarapuu Erkki üten TV3 võttemiiskonnage Mulgimaa päälinnan Abjan käimän. Sääl võõrust telerahvast Abja päevä eskuse juhateje Saarela Mari, kelle kodun puuliidi pääl tetti valmis ää laar vägeve lihage Mulgi kapstit.
Kudas Erkki ja Mari kapstit kiitsive ja muhedat juttu aive, sedä sai saaten “Maitserännak Eestis” nätä 26. jaanuaril. 
Tõnissepäeväl, 17. jaanuaril ollive Kanal 2 uvven ommukusaaten “Telehommik” käimän Eesti söög kant Mulgimaa müügipäälik Rae Mae ja Mulgi Kultuuri Instituudi mulgi keele ja kultuuri asjatundai Ilves Kristi. Juttu tetti Mulgi pudrust ja temä
tiikonnast UNESCOsse, Mulgimaa söögikandist  a käimän olevest retseptivõistelusest. Jutu kõrva sai otsesaaten valmis kah potitäis Mulgi putru, mida sis ütenkuun mekiti.
Peräst käisive mulgi viil läbi ERRi telemajast ja viisive sinna suure kastitävve ääd ja parembet Mulgi kaupa, mes lääp “Eesti mängu” osalistel auindes.
Auinnakotte jaos annive kaupa Shroomwell, Karu Kombucha, Süü Ää Mahenäksi vabrik, Reti talu, MesiMikk, Mulgi vald, Tšilli, Pajumäe talu, EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskus, Viru Talu Koduresto, Abja päeväkeskus, Mulgi vald, Lea Mikaadu keraamika.
Jaanuari tõisel poolel olli ERRi võttemiiskond kaits kõrda Mulgimaal käimän, sest siin võeti üles nii „Prillitoosi“ saadeku “Maahommik”.
Maahommik” kutsuti Raudnaela kõrtsi, mes om Mulgimaa värätis Paistu kihelkonna veere pääl Raudna tiiristin.

Saaten kõnel oma tegemistest Toome Angelika, kes om kõrtsi pernaine ja piap Pinska külälistemaja. Kuigi ta esi peris mulk ei ole, om mulgi süük tal süämen ja saaten tei ta oma vällä nuputet mulgipudruorsti. Roosimaa Ele Elme kihelkonnast olli kutsut mulgi muudu kausisüüke tegeme ja söögikandi iistvedäje Liivsoni Leana ja müügipäälik Rae Mae teive magussöögis Tamme Evelyni õpetuse perrä kamavattu. Saadet näidäti ETVn 3. veebruaril.

“Prillitoosin” jagasive oma kokatarkust Mokalaada perimuslubi naise, kes om ennembki Mulgimaa söögikandile õla ala pannu ja õpenu kigile, kes uvi tunneve, Mulgi korbi ja Mulgi pudru tegemist. Telerahvast oodive mokalaadalise Kulla Leerimajan, kus tetti valmis lihageleväpäts, küdsätedi sialiha,ahjukardult ja tetti  Mulgi kapstit.


Magussöögis olli marjasupp vattu aet koorege. Söögitegemise vahepääl võeti esiki pill vällä ja lüüdi laul valla. Saade ETVn 11. veebruari ommuku.
Kikki neid saatit saap perrä kaia.
Ku vaadeten või lugeden tulli miilde mõni põnev süük või söögilugu, sis võis selle kirja panna, sest Eesti söögikant 2023 Mulgimaa om akaten retseptivõisteluse, et säädä kokku Mulgimaa kokaraamat. Oodet om täädä-tuntu mulgi söögi, vanavanembide kodutse rua ja uvve mulgi vurhvige suupiste.
Retsepte manu om oodet söögige seot põneve luu. Võistelus käip jürikuu lõpuni. Täpsembet täädust vaate mulgimaa.ee/toidupiirkond2023/