Mulgi toit. Retseptid

Erne – purkne – karduletamp vägeve suitsulihäge

Erne – purkne – karduletamp  vägeve suitsulihäge 2 inemisel
200 g kuivatet ernit
200 g kardult
100 g purknit
vett leotamises
suula
30 g võid
1 suur sibul
150 g suitsupeekont
Pane erne 12 tunnis vette likku. Tii purkne puhtes ja koori  kardule. Lõika lipses. Leotet erne pane leotusviige kiimä ja pääle pane purknelipsu. Kui om lännü kiimä, korja vaht ja pane manu kardulelipsu. Keedä pehmes. Tambi kikk purus  ja lopi. Vett pias oleme üle pudru.  Pane manu suul ja või.
Suitsulihä äste ärä särvete. Tamp panna taldresse särvetet suitsulihä  ja sibulege.