Top 20 Mulgimaal

Lilli looduskeskus, Teringi maastikukaitseala ja õpperada (RMK)

Loodusmajas toimub loodushariduslik tegevus. Loodusmajas on tuba meisterdamiseks ning uurimistööde teostamiseks, näituste ja välajapanekute tarbeks ning kaltsuvaipade ja patjadega hubane kaminatuba loodusfilmide vaatamiseks. Riiulitel on hulgaliselt loodusteemalist kirjandust, puslesid, lauamänge, kogusid, loodusest korjatud huvitavaid leide jms. Looduse vaatlemiseks saab kasutada luupe, binokleid, kompasse ning hulgaliselt erinevaid töölehti. Loodusmaja ümber on umbes 140 aastane park. Mõnesaja meetri kaugusel helgib Lilli oja süvendamise tagajärjel tekkinud Metskonna paisjärv, mille kallastel elavad koprad, 500 meetri kaugusel asub looduskaitsealune Virapuu rändrahn. Loodusmaja juurest viivad metsarajad mitme kaitseala ja vääriselupaiga juurde. Loodusmaja juures elab erinevaid koduloomi: kanad, haned, küülikud, lambad, kitsed, hobused. Eesti-Läti piiri ääres asuv Teringi kaitseala on loodud 1999. aastal eriilmelise soo- ja metsamaastiku ning sealsete taimekoosluste kaitseks. Teringi sood iseloomustavad kõrguvad rabasaared, mis poolitavad soo põhja-lõuna suunaliselt. Omapärane on saarte ümber tarna-madalsoo üleminek rabaks. Soo kagunurgas asub 4,4 hektarilise pindalaga rabavetest toituv Alatsi järv. Siinses loodusmaastikus leidub kaitsealuste liikide, metsise ja tedre mängu- ning pesapaiku.