Top 20 Mulgimaal

Barclay de Tolly mausoleum

Barclay de Tolly mausoleum on matmiskabel Jõgeveste mõisa kalmistul Helme kihelkonnas, tänapäevase haldusjaotuse järgi Jõgeveste külas Tõrva vallas. Kabel püstitati 1823. aastal väejuht Michael Barclay de Tollyle. Skulptuuride ja ehisdetailide rohkuse ning fassaadide liigendatuse tõttu on seda kabelit kutsutud ka mausoleumiks, selle arhitekt on Apollon Štšedrin ning see on üks klassitsistliku arhitektuuri tippe Eestis. Praegu on kabel osa muuseumist.