Ajalugu

Pulleritsu kool

Pulleritsu kool alustas oma tegevust Liivimaa konsistooriumile esitatud aruande alusel 1832. (teistel andmetel 1833!) aastal. Koolis käisid põhiliselt päristalude lapsed (Holstre Kooli lood, 2008). 

Pulleritsu koolis on õpetanud ning õppinud mitmeid ajalooliselt silmajäävad isikuid. Pulleritsu koolis tuntud koolmeister, Aleksandri kooli rajamise mõtte algataja ning eesti rahvusliku liikumise juhtiv tegelane Jaan Adamson (töötas koolis 1852-1879); Mihkel Veske, kõik Kovali talu Hennod, Adam ja Peeter Petersonid Kipilt, kes olid Pulleritsu kooli kasvandikud.

1928. aastal jõustus 6-klassi kohustus ja see tõi vallas asuvast teisest koolist Pulleritsu õppima 21 last.

1933. aastal anti koolile üle Gustav Mooste poolt kujundatud koolilipp koos Hans Nõmmik`u poolt valmistatud lipuvardaga ning 1934. aastal peale koolile kuuluvate maade osalist ärajaotamist hakati ehitama Holstre mõisa vundamendile uut koolimaja (Holstre Kooli lood, 2008).