Helme

Arstiabist helme kihelkonnas

ERR klipp raamatu esitluselt

Eesti üks tuntumaid onkokirurge Vello Padrik esitles 11.04.2015 Tõrvas oma raamatut mitme sajandi meditsiiniabist Helme kihelkonnas.

Kuigi endine raviasutus, on Taagepera loss ehk tuntuim osa Helme kihelkonna mitme sajandi meditsiiniloos. Siin on ravitud kopsu- ja närvihaigeid.

Ka Tõrvas oli kunagi oma kirurgiaosakonnaga haigla.

"Pimesooled ja songad me tegime kohapeal, aga teised suuremad asjad suunati ikka Tartusse," kirjeldas kirurg Ants Pruler.

Raamatu koostaja Vello Padriku poeg, Tartu Ülikooli kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku direktor Peeter Padrik ütleb, et kui eestlastena tunnetame meditsiiniteenuste koondumist Tartusse ja Tallinna, sest ravi on läinud paremaks, keerulisemaks ja spetsiifilisemaks, siis tervikuna peaksime mõtlema veel kaugemale, kus kõike ei ravita enam ka Tartus ja Tallinnas.

"Aga kui vaatame tulevikku, siis tõenäoliselt peame mõtlema ka rahvusvaheliste aspektide peale. Ja sama loogika kohaselt osutatakse tulevikus osa arstiabi rahvusvahelistes keskustes ka Eesti patsientide jaoks," ütles Peeter Padrik.

Kunagi olid velskrid, kes sisuliselt tegid ka piirkonnaarsti tööd, räägib kirurg Vello Padrik. Nüüd on perearstid.