Projektid

Projektipõhine tegevus

Mulgi Kultuuri Instituut (edaspidi MKI) tegeleb järjepidevalt Mulgi kultuuri- ja keele arendamisega. Õpetatakse mulgi keelt, toimuvad murderingid, keelepesad lasteaedadele ja õpetajate koolitus. On koostatud mulgikeelset õppematerjali, välja antud raamatuid ja luulekogumikke. Korraldatakse pärimuskultuuri tutvustavaid kohalikke ja piirkondlikke sündmusi: Mulke suvekuul, Mulgi konverents, Mulgi Pidu, Mulgi mälumäng, Mulgimaa laste folklooripäev jne, erinevad pärimuskultuuri laagrid, õpitoad ja keeleringid.

MKI annab välja mulgikeelset ajalehte Üitsainus Mulgimaa, koostab mulgi-eesti suurt sõnastikku. Kajastatakse  mulgikeelseid uudiseid igal teisipäeval Vikerraadios, kaks korda kuus ajalehes Sakala. Tegeletakse erinevate teavitusprojektidega Mulgimaa ajaloo, rahvariiete ja mulgi keele tutvustamiseks ja arendamiseks.

Loomisel on Mulgi elamuskeskus Sooglemäe tallu Ala külas Tõrva vallas. Sooglemäele rajatav Mulgi elamuskeskus hakkab endas kandma eesti pärandkultuuri, peamiselt mulgi kultuuri eripära, seda säilitama ja tutvustama. Suureneb turistide külastatavus Mulgimaal.

Mulgimaal on olemas inimesed, kes kannavad edasi traditsioone, sh traditsioonilise käsitööga tegelejad. On olemas tugev identiteet, mis põhineb ühtsetel ajaloo-, kultuuri- ja keeletraditsioonidel. Mulgi kultuuripärandit aitab hoida ja säilitada Rahavakultuuri Keskuse Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeede

MKI rahastamine sõltub omavalitsuste panusest (liikmemaksudest), Kultuuriministeeriumi ja Maaeluministeeriumi toetusest ja teistest sihtotstarbelistest toetustest ning projektipõhisest rahastamisest.