2023

"Nupute vällä" 2023

Projekti eesmärgiks on äratada õpilastes huvi mulgi keele- ja kultuuriloo vastu. Põhikooliõpilaste mälumängus "Nupute vällä" osalemise kaudu ärgitada õpilasi lugema Mulgimaa-teemalist kirjandust ning ajalehte "Üitsainus Mulgimaa". Siduda koolinoori mulgi keele ja kultuuripärandiga, kasvatades neis paikkondlikku identiteeditunnet, arendada meeskonnatööd ja laiendada silmaringi ning näidata Mulgimaa erinevate piirkondade kultuurilist eripära. Tugevdada Mulgimaa koolide vahelist koostööd.

Projektijuht on Maile Kreevs.

Projekti toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeetmest.

Põhikooliõpilaste mälumängust "Nupute vällä" on võimalik osa võtta Mulgimaa koolide 5.-9. klasside 4-liikmelistel võistkondadel. Mälumäng leiab aset veebruaris Abja Gümnaasiumis (III hooaja II voor), aprillis Riidaja Põhikoolis (III hooaja III voor) ja oktoobrisAugust Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis (IV hooaja avavoor). Mälumängu püütakse kaasata võistkonnad võimalikult paljudest Mulgimaa koolidest, kasutades selleks otsekontakte mulgi keelt ja kultuuri õpetavate ning väärtustavate õpetajatega. Vastavalt mälumängu juhendile toimub mälumäng etteantud Mulgimaa-teemalise kirjanduse ning ajalehe "Üitsainus Mulgimaa" põhjal. Kirjanduse valikul lähtutakse mälumängu toimumispaigaks oleva kihelkonna olulistest kultuuriloolistest sündmustest, ainelisest kultuuripärandist ning isikutest, et tutvustada õpilastele Mulgimaa kihelkondade kultuurilisi eripärasid. Kirjanduse nimekiri saadetakse ka Mulgimaa raamatukogude töötajatele, kes koostavad mälumängu küsimused. Küsimused valivad välja ning seavad kokku projektijuht Maile Kreevs ja mulgi keele ja kultuuri spetsialist Kristi Ilves. Mälumängu alguses tutvustatakse õpilastele toimumispaigaks olevat kooli. Kooli tutvustamise vormi valib mälumängureid vastuvõttev kool. Mälumängus esitatakse 10 küsimust etteantud kirjanduse ja 10 küsimust ajalehe "Üitsainus Mulgimaa" põhjal. Pärast mälumängu toimumist on õpilastele kaetud suupistelaud. Iga vooru lõpus autasustatakse kolme parimat (enim punkte kogunud) võistkonda, antakse tänukirjad osalenud koolidele ning õpilasi juhendanud
õpetajatele. Mälumängu esimese hooaja lõpetamisel tunnustatakse hooaja võitnud võistkonda (kolme vooru arvestuses enim punkte kogunud võistkonda) ning juhendajat. Mälumängu toimumist kajastatakse ajakirjanduses ja MKI Facebooki lehel