2023

Mulgikeelsed animatsioonitöötoad jutuvestmisfestivali Ööbikuööd raames

Tuua õpilased mulgi keelele ja kultuurile lähemale, kasutades noorteni jõudmiseks meetodit nende endi maailmast – animatsiooni. Animatsiooni valmides helindavad õpilased need mulgikeelsete tekstidega. Näidata noortele võimalusi, kuidas oma pärandit, oma keelt ja kultuuri digivahenditega kaasaegsesse noortekultuuri integreerida. • Tagada oma keele ja kultuuri edasikandumine. Köita noori tihedamini nende kodupaiga ja mulgi kogukonnaga. Luua kogukonnatunnet läbi ühistegevuste.

Projektijuht Kristi Ilves

Projekti toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeetmest.

Projekt „Mulgikeelsed animatsioonitöötoad jutuvestmisfestivali Ööbikuööd raames“ on osa Eesti Rahvakultuuri Keskuse korraldatavast jutuvestmisfestivalist Ööbikuööd, mis toimub 16.-21. maini 2023. Jutuvestmisfestival „Ööbikuööd“ on loodud jutuvestmise kui ajatu ja olulise kultuurilise nähtuse tähelepanu keskpunkti tõstmiseks ja meie elava pärandi kogemiseks mitmetes erinevates vormides. 2023. aasta festivali fookus on kuulamisel kui kogukonda liitval, ühtekuuluvustunnet ja teraapilist kogemust pakkuval praktikal. Festival toimub kolmandat korda ja on laienenud üle terve Eesti, kaasates nii professionaalseid kui ka rohujuure tasandi jutuvestjaid, populariseerides jutuvestmist ja tuues kokku eri sihtgruppe – erinevad generatsioonid, erinevad elualad, erinevad rahvused jne. Jutuvestmine on kui maagiline köidik, mis seob kuulajad ühte, aitab läbi tulla kriisidest ja mõtestada elu ning ümbritsevat maailma. Väärtustamaks oma keelt ja kultuuri, otsustasime viia mulgikeelse jutuvestmise otse kooliõpilasteni ja osaleda oma ideega jutuvestmisfestivali programmis. Soovime korraldada kuues erinevas Mulgimaa koolis – Holstre, Halliste, Paistu, Ala, Hummuli, Tarvastu – mulgikeelse jutuvestmisringi, kus jutuvestja vestab koolinoortele omakeelseid lugusid ja nendest lugudest inspireerituna loovad noored animatsioonitöötoas professionaalse animatsioonikunstniku õpetusel mulgikeelse multifilmi.
Noori tulevad õpetama animatsioonikunstnikud Helen Unt ja Meeta Eliise Veigel, Tarvastu gümnaasium leiab ja finantseerib animatsiooniõpetaja ise. Esmalt toimub igas koolis juturing, kus lastele/ noortele jutustatakse mulgikeelseid lugusid valitud teemal. Seejärel valivad nad oma meeskondades ühe loo (või saavad ainest, inspiratsiooni ühest loost), mille hiljem animatsiooni töötoas animeerivad. Seejärel koostavad omakeelsed dialoogid ja loevad multifilmile peale.