2023

Film Mulgi pudrust UNESCOle

Projekti eesmärgiks on teha UNESCO taotluse juurde valmis film, mis näitab, kuidas Mulgi putru valmistatakse, milline on selle ajalooline taust, kuidas on see traditsioon jõudnud tänapäeva ja milline roll on sel tänapäeval mulkide elus. Näitab, kuidas Mulgimaal elavad inimesed Mulgi pudruga suhestuvad ja milliseid muutusi traditsioon on läbi teinud. Kõnelevad eksperdid, kogukonna ja külaseltside esindajad, erinevas vanuses Mulgimaa inimesed jt.

Projektijuht Ave Grenberg

Projekti toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeetmest.

Mulgi Kultuuri Instituut on alustanud protsessi, et viia Mulgimaalt üks kultuurinähtus UNESCO vaimse kultuuripärandiesindusnimekirja. Selleks kohtuti veebruaris ja aprillis vaimse  kultuuripärandi valdkonna ekspertide ja kohaliku kogukonna liikmetega. Arutelude käigus jäi sõelale mulgi toit. UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kandideeriv kultuurinähtus peab olema eelnevalt kantud Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse ja olema tänapäeval elavas kasutuses. Nii saigi välja valitud tuntud, armastatud ja tänapäevalgi sageli valmistatav toit - Mulgi puder. See on toit, mida söövad mulgid ise ja ta on laialdaselt levinud üle Eesti. Igas kandis on pudrul küll oma nimetus ja pisut erinev valmistusviis. Mulgi toit on mulgiks olemise aluseks. Alustatud on Mulgi pudru lugude korjega, mis kestab 1. märtsini ja kokkuvõtet esitletakse Mulgi konverentsil 2023. aastal.
Taotlusega käib kaasas 10minutiline tutvustav film, et selgitada nähtuse olemust. Film aitab UNESCO hindamiskomisjoni jaoks Mulgi pudru temaatikat avada ja tutvustab seda huvilistele ka pärast nimekirja kandmist. See on nagu Mulgi pudru visiitkaart. Taotlusi saab esitada kord aastas ja tähtaeg on 31. märts. Kultuuriministeeriumiga on kokkulepe olemas ja oodatakse mulkide taotlust koos nõutavate lisadega 1. märtsiks 2023. Film ongi UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja taotluse lahutamatuks osaks. See annab ülevaate kultuurinähtuse olemusest kui piirkonna elavast ning olulisest traditsioonist ning näitab kogukonna kaasatust. Vajame toetust filmi tegemiseks. Eelnevalt oleme saanud MKI, KULKA ja Viljandimaa Omavalitsuste Liidu toel valmis teha lühiklipid mulgi pärimuskultuuri kandjatest ja Mulgi pudrust. Klippe kasutatakse loodava filmi tegemisel. Lisaks on vaja juurde filmida veel materjali.