Kontakt

MULGI KULTUURI INSTITUUT

  • Mittetulundusühing Mulgi Kultuuri Instituut
  • Juhataja kohusetäitja Peeter Rahnel
  • Telefon +372 5661 3433
  • Reg-kood 80592463
  • E-post mki@mulgimaa.ee
  • Juriidiline aadress: Leerimaja, Kulla küla, Mulgi vald, 69509 Viljandi maakond
  • Arveldusarve: Swedbank EE932200221076095750

MTÜ Mulgi Elamuskeskus

Juhataja Ülle Juht
Tel +372 513 7185
E-post mulgielamuskeskus@gmail.com
Reg-kood 80108482
Valga maakond, Tõrva vald, Ala küla, Sooglemäe, 68507

Mulgi Kultuuri Instituudi töötajad: 

  • Kristi Ilves - mulgi keele ja kultuuri spetsialist, mulgi keele õpetaja, ajalehe Üitsainus Mulgimaa ja ERR Mulgi uudiste toimetaja, Tarvastu ja Tõrva murderingi juhendaja, tel 5344 8176, e-post kristi2205@gmail.com
  • Alli Laande - mulgi keele õpetaja, suure mulgi sõnaraamatu koostamise koordinaator, keelepesade ja Abja murderingi õpetaja, tel 523 9232, e-post alli.laande@gmail.com

Instituudi liikmeteks on Mulgimaa omavalitsused, kes paiknevad ajaloolise Mulgimaa territooriumil, tunnistavad ühingu põhikirja, kelle liikmeks astumise avaldus on heaks kiidetud kõigi Instituudi liikmeks olevate Mulgimaa omavalitsuste poolt ja kes aitavad oma tegevusega kaasa põhikirjaliste eesmärkide elluviimisele.

Instituudi kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek. Iga liige nimetab üldkoosolekule kolm (3) esindajat, kellest vähemalt üks on liikmeks oleva omavalitsuse ametis olev vallavanem või volikogu esimees.

Mulgi Kultuuri Instituudi üldkoosoleku liikmed: 

Tõrva vald

Maido Ruusmann - vallavolikogu esimees, Enn Mihailov - vallavolikogu I aseesimees, Siim Kabrits - Tõrva valla esindaja, ettevõtja

Viljandi vald

Alar Karu - vallavanem, Mait Allas - vallavolikogu esimees, Tarmo Türk - Viljandi valla esindaja, ettevõtja

Mulgi vald

Imre Jugomäe - vallavanem, Arvo Maling- vallavolikogu esimees, Peeter Rahnel - Mulgi valla esindaja

 

Mulgi Kultuuri Instituudi (MKI) ametlik veebileht www.mulgimaa.ee

MKI Facebookis

Mulgimaa toetusrühm Riigikogus

Mulgi Kultuuri Instituudi logo

Header 1 Header 2 Header 3
Row 1, Cell 1 Row 1, Cell 2 Row 1, Cell 3
Row 2, Cell 1 Row 2, Cell 2 Row 2, Cell 3
Row 3, Cell 1 Row 3, Cell 2 Row 3, Cell 3

 

 

This code creates a simple HTML table with three columns and three rows. Here's a breakdown of the code: : This tag is used to define the table. border="1": This attribute sets a border around the table for visualization purposes. You can adjust the border width or remove it entirely based on your design needs. : This is the table header section, where you define the column headers. : This tag represents a table row. : This is the table body section, where you define the data rows.

: This tag defines a table header cell. Use it to specify column headers.
: This tag defines a table data cell. Use it to specify the content of each cell in the table. You can customize the table structure, styling, and content to suit your specific needs. CSS can be used to style the table further, and additional attributes and elements can be added as required.

Kontaktivorm

Nimi
E-post*
Sõnum
Please leave empty: