Toetuse taotlejale 2014-2022

2021-2022 taotlemise dokumendid ja lisamaterjalid

26. oktoobri infopäeva esitlus

 

Taotlemise vormid

II ja III meetme projektitoetuse taotlemiseks täidetav Projekti kirjelduse vorm.

I meetme projektitoetuse taotlemisel kuni 10 000 eurot täidetav Projekti kirjelduse vorm.

I meetme projektitoetuse taotlemisel üle 10 000 euro täidetav Projekti kirjelduse vorm.

I meetmest toetuse taotlemisel üle 10 000 euro ja III meetmest taotlemisel, kui taotlejaks on ettevõtja, on kohustuslik esitada Äriplaan ja Lisa 1 (tulude-kulude prognoos).

 

Meetmelehed

I meede ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE

II meede KÜLAKESKKONNA JA -KOGUKONNA ARENDAMINE

III meede KONKURENTSIVÕIMELINE JA OMANÄOLINE PIIRKOND

 

PRIA vormid ja juhendid

Kui ehitatakse hoonet või hoone osa ning tegevus nõuab ehitusluba või ehitisteatist, siis esitatakse hinnapakkumus PRIA Excel vormil Ehitustegevuse hinnapakkumus

Ühisprojekti puhul lisatakse taotlusele Ühiste kavatsuste kokkulepe

Projektitaotlused esitatakse uues e-PRIA keskkonnas. Abistav materjal uues e-PRIAs toimetamiseks on leitav PRIA kodulehelt (alajaotis "Abiks taotlejale"):
Projektitaotluse esitamise juhend

Muudatustaotluse esitamine
LEADER projektitoetuse tegevused uues e-prias

 

Hindamise kord ja hindamiskriteeriumid

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda hindamise kord (kinnitatud 20.09.2021)

I meetme hindamiskriteeriumid - toetus kuni 10 000 eurot

I meetme hindamiskriteeriumid - toetus üle 10 000 euro

I meetme hindamiskomisjoni koosseis (kinnitatud 02.02.2022)

II meetme hindamiskriteeriumid

II meetme hindamiskomisjoni koosseis (kinnitatud 20.01.2022)

III meetme hindamiskriteeriumid

III meetme hindamiskomisjoni koosseis (kinnitatud 02.02.2022)