Toetuse taotlejale 2014-2022

COVID-19 TAASTEMEEDE

Taotlusvoor toimub 15.11.-15.12.2021.

Taotlemisega seotud teave

ÜLEMINEKUPERIOOD 2021-2022

II meetme "Külakeskkonna ja kogukonna arendamine" taotlusvoor toimub 15.11.-15.12.2021.

Taotlemisega seotud teave

TEAVITAMINE

Kõik toetust saanud objektid olema märgistatud nii Eesti LEADER logoga koos EL embleemiga kui ka Euroopa LEADER logoga. Täpsemalt saab vaadata: https: //www.riigiteataja.ee/akt/129122015051 

LEADER meetme logod, millega peavad LEADER toetust saanud trükised, kodulehed jne peavad olema märgistatud leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/5051/MM_m26_lisa.pdf# Joonis 14. Eesti LEADERi logo koos Euroopa Liidu embleemi ning Euroopa Liidu LEADERi logoga.

Euroopa Liidu LEADER logo saab alla laadida siit.