2022

Mulgimaa Arenduskoja teated

Mulgimaa Arenduskoda kutsub osalema strateegia fookusgruppide kohtumistel

15. august 2022
6. septembril toimub Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2023+ ettevõtjate fookusgrupi kohtumine, sellele järgneb 8. septembril kohtumine haridusasutuste ja...

Mulgimaa Arenduskoda kutsub osalema strateegia arutelul

05. juuli 2022
21. juulil toimub Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2023+ fookusgrupi kohtumine Mulgimaa kogukondadega.

PRIA pikendas LEADER-projektitoetuse taotluste otsuste tegemise tähtaega

28. juuni 2022
LEADER-projektitoetuse toetustaotluste otsuste tegemise tähtaegu on PRIA pikendanud kuni 90 tööpäevani.