Liikmed

Hetkel on MTÜ Mulgimaa Arenduskojal 102 liiget. Nende hulgas 3 omavalitsust, 38 ettevõtjat (sh 1 FIE), 60 MTÜ-d ja 1 SA.

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda liikmete nimekiri seisuga 30. mai 2023.a.

MTÜ liikmemaks on, vastavalt MTÜ Mulgimaa Arenduskoja üldkoosoleku otsusele 30.09.2014 a., aastas: 15 eurot MTÜ-dele, 70 eurot äriühingutele (sh FIEd), kohalike omavalitsuste liikmemaks arvutatakse valemi alusel: baasiline 400 euri+ 0,4 x elanike arv.

Astu MTÜ Mulgimaa Arenduskoja liikmeks!

Sooviavalduse leiate siit: Liikmeks astumise avaldus

Täidetud sooviavalduse palume saata digiallkirjastatuna aadressil: arenduskoda@mulgimaa.ee või tuua paberkandjal allkirjastatuna MTÜ Mulgimaa Arenduskoja aadressil: Leerimaja, Kulla küla, Mulgi vald, 69509 Viljandi maakond.

Täname teid ja peatse kohtumiseni!