Liikmed

Hetkel on MTÜ Mulgimaa Arenduskojal 101 liiget. Nende hulgas 3 omavalitsust, 39 äriühingut (sh 1 FIE), 58 MTÜ ja 1 SA.

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda liikmete nimekiri seisuga 27. august 2020.a.

MTÜ liikmemaks on, vastavalt MTÜ Mulgimaa Arenduskoja üldkoosoleku otsusele 30.09.2014 a., aastas: 15 eurot MTÜ-dele, 70 eurot äriühingutele (sh FIEd), kohalike omavalitsuste liikmemaks arvutatakse valemi alusel: baasiline 400 euri+ 0,4 x elanike arv.

Astu MTÜ Mulgimaa Arenduskoja liikmeks!

Sooviavalduse leiate siit: Liikmeks astumise sooviavaldus.doc

Täidetud ja allkirjastatud sooviavaldus palume saata või tuua MTÜ Mulgimaa Arenduskoja aadressil:

Abja-Paluoja, Pärnu mnt. 30/1, Viljandimaa, 69403.

Täname teid ja peatse kohtumiseni!