Strateegia 2023-2027

Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek 8. märtsil 2022

08:58 07.03.2022

Koosoleku aeg: 8. märts 2022, algus kell 16.00
Koosoleku koht: Mustla Kohvik
 

PÄEVAKORD:

1. II meetme projektitaotluste hindamistulemuste kinnitamine.
2. Uue strateegia väljatöötamise tegevuskava ja selle eelarve kinnitamine.
3. Juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete töötasude määramine.
4. Muu info ja jooksvad küsimused.