Koostööprojekt "Piirkonna ühisturundus" 2019 - 2022

Koostööprojekt "Piirkonna ühisturundus"

Koostööpartnerid: tegevusgrupid MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu, MTÜ Rohelins Jõemaa Koostöökogu, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu.

Projekti eesmärk: 

Projekti peaeesmärk on Rohelise Jõemaa, Mulgimaa Arenduskoja, Romantilise Rannatee ja Liivi Lahe Kalanduskogu piirkonna kui atraktiivse sihtkoha tuntuse ja eristumise suurendamine valitud sihtturgudel läbi piirkonna eripäral põhinevate toodete-teenuste turundamise ning kohaliku toidu ja toidukultuuri väärtustamise, tähistamise ja arendamise. Projekti tegevused hõlmavad endas kohalike piirkonnas tegutsevate väikeettevõtjate ühisturundust (e-turundus, ühine messidel ja üritustel osalemine), piirkonna traditsiooniliste sündmuste arendamist ja uute algatamist, visuaalse identiteedi kujundamist ja loodud ühise mobiilse rakenduse muhemaa.com arendamist.

Koostööprojekti  tegevuste raames keskendutakse piirkonna väärtustele, rõhutades turundussõnumite loomisel kohalikku elu, kohalikku toitu ja kaasatakse turundusse kohalikud elanikud.

Arendatakse koostöövõrgustike tegevust, mis võimaldavad tutvuda kohaliku eluga läbi mitmete võtmeteemade nagu kohalik (orgaaniline) toit, rannarahva elu, piirkonna ajalugu, kultuuripärand, looduspärand jne.

Projekti tegevuste raames keskendutakse kindlatele sihtturgudele ja -gruppidele – Eesti, Läti ja Saksa (eelkõige pere-, loodus- ja kultuuriturist). Sihtgrupid on välja valitud projektis osalejate turunduse töögruppide arutelude tulemusena.

 

Projekti ellu viimise aeg 2019 kuni 2022