Koostööprojekt "Mulgi märgi tunnustussüsteemi ja tegevusgruppide koostöö arendamine"

Koostööprojekt: Mulgi Märgi tunnustussüsteemi ja tegevusgruppide koostöö arendamine

Koostööpartner: tegevusgrupp Pärnu Lahe Partnerluskogu

Projekti üldeesmärk: Kohalikud tooted ja teenused (Mulgi märk kui tunnustussüsteem) on kasutuses ja tuntud ka väljaspool piirkonda. Koostöö identiteeti kandvate objektide rajamisel ja sündmuste korraldamisel. 

Projekti otsesed eesmärgid:

1. Loodud koostöövõrgustik LEADER tegevusgruppide liikmete vahel.

2. Mulgi märk on toimiv tunnustussüsteem.

3. Mulgi Märgi on võtnud kasutusse kohalikud ettevõtjat

Projekti kestus: märts 2016 kuni märts 2019

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja poolt on 2014 aastal Mulgi Märk välja valitud ning selle väljaandmiseks statuut kinnitatud. Käesoleva projekti abil plaanitakse registreerida Mulgi Märk kaubamärgina ning arendada turunduse kaudu Mulgi Märki kui tunnustamissüsteemi.

Projekti eesmärgiks on turundusstrateegia abil võtta Mulgi Märk laiemalt kasutusele ning saada ettevõtetel oma toodetele ja teenustele uusi kliente. MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevuspiirkonnas on kasutuses kaubamärk Romantiline Rannatee, mis on väljastatud ettevõtjatele teenuste/toodete reklaamimiseks. Kaubamärk on tuntust kogunud erinevate sündmuste kaudu. Tegevusgruppide tegevuspiirkondades tegutsevate ettevõtjate vahel  kogemuste vahetamine annab lisaväärtuse turundustegevustele.

Väheste kogemuste tõttu tunnusmärgi kasutamisel ja turustamisel vajame lisaks info hankimist väljastpoolt Eestit. Välispartneritega vahetu suhtlemine annab hea võimaluse saada otseseid kontakte edasiseks koostöö võimalusteks. Tegevusgruppide vahelisest infovahetusest ja koostööst hangitud kogemused on rakendatud kohaliku piirkonna arendamiseks ning Mulgi Märgi kui toimiva tunnustussüsteemi arendamiseks. Euroopa tegevusgruppide vaheline kogemuste vahetus toimub igal aastal korraldataval üle-euroopalisel rahvusvahelisel LINC konverentsil ning õppereisidel erinevate LEADER objektidega tutvumiseks.