Üldkoosolek

Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek 8. märtsil 2022

Koosoleku aeg: 8. märts 2022, algus kell 16.00, lõpp kell 17.15
Koosoleku koht: Mustla Kohvik
Juhatas: Maido Ruusmann
Protokollis: Tuuli Tubin McGinley
Kohal: 23 osalejat, sh 19 liiget

PÄEVAKORD:

1. II meetme projektitaotluste hindamistulemuste kinnitamine.
2. Uue strateegia väljatöötamise tegevuskava ja selle eelarve kinnitamine.
3. Juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete töötasude määramine.
4. Muu info ja jooksvad küsimused.

 

PROTOKOLL