Üldkoosolek

Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek 30. septembril 2021

Koosoleku koht: Tõrva Gümnaasium, C-maja auditoorium

Koosoleku aeg: 30. september 2021. a, algus kell 16.00, lõpp kell 17.30

Juhatas: Dmitri Orav

Protokollis: Tuuli Tubin McGinley

Kohal: 18 osalejat, sh 15 liiget.

 

Päevakord: 

  1. Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014-2023 muudatuste kinnitamine.
  2. Muu info ja jooksvad küsimused.

Otsus nr 1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda strateegia 2014-2023 muudatuste kinnitamine
Lisa 1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda strateegia 2014-2023