Üldkoosolek

Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek 30. novembril 2016. a.

Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek toimub 30. novembril 2016 algusega kell 14.00 Valma Seikluspargis.

Koosoleku päevakord:

14.45-15.30 Ettekanne: Millisest ääremaast me räägime? Kohakuvandi mõju regionaalarengule. Bianka Plüschke-Altof, Tartu Ülikool, Marie Curie ITN RegPol

  1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia I meetme 2016 a. taotlusvooru projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse kinnitamine.
  2. Kokkuvõte MTÜ Mulgimaa Arenduskoja 2016 aasta taotlusvoorudest ja info 2017 aasta taotlusvoorudest.
  3. Tegevusgrupi poolt esitatavad koostööprojektid 2017.
  4. Ettepanekute arutamine Mulgimaa Arenduskoda 2014-2023 strateegia muudatuste vastuvõtmiseks.
  5. Mulgimaa Arenduskoda 2014-2023 strateegia muudatuste vastuvõtmine.
  6. Jooksvad küsimused.

Otsus nr. 1. Mulgimaa Arenduskoja koostööprojekti kinnitamine

Otsus nr. 2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014-2023 muudatuste kinnitamine