Üldkoosolek

Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek 30. märtsil 2017. a.

Koosoleku päevakord:

  1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja 2017 a. II meetme taotlusvooru projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse kinnitamine.
  2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja juhatuse valmise korra tutvustus.
  3. Jooksev informatsioon.

    Lisa 1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja 2017 a. II meetme taotlusvooru projektitoetuse taotluste paremusjärjestus.

    Lisa 2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda juhatuse liikmete valimise ja tagasikutsumise kord.