Üldkoosolek

Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek 28. juunil 2016. a. Kärstna mõisas

 

Koosoleku päevakord:

  1. Ringsõit Tarvastu, Põdrala ja Helme valla ning Tõrva linna LEADER-meetme toetust saanud objektidel.
  2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja 2015 a. majandusaasta aruande kinnitamine.
  3. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia III meetme taotlusvooru 2016 a. projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse kinnitamine. 
  4. Kokkuvõte MTÜ Mulgimaa Arenduskoja II ja III meetme taotlusvoorust 25.04.-13.05.2016
  5.  Jooksvad küsimused

Otsus 1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja 2015 a. majandusaasta aruande kinnitamine.