Üldkoosolek

Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek 18. mail 2017. a.

Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek 18. mail 2017. a.Suislepa mõisas

14.00-15.30 Riigihangete koolitus, Keidi Kõiv, PRIA, arengutoetuste osakonna nõunik riigihangete alal

Teemad: Riigihanke kohusluse kriteeriumid, riigihanke eeldatava maksumuse ja hankevaliku reeglid, enamlevinumad rikkumised PRIA-s ja nende põhjused.

Koosoleku päevakord:

  1. 2016 aasta majandusaasta aruande kinnitamine, Raili Uibopuu
  2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja 2017 a. III meetme taotlusvooru projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse kinnitamine, Anneli Roosalu
  3. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja juhatuse valimise kord, Anneli Roosalu
  4. Informatsioon: Õppereis MTÜ liikmetele 10.-12.08. 2017 Lätti.

Otsus 1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda juhatuse liikmete valimise ja tagasikutsumise kord.

Lisa 1. 2016 aasta majandusaasta aruanne.

Lisa 2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja 2017 a. III meetme taotlusvooru projektitoetuse taotluste paremusjärjestus.