Üldkoosolek

Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek 13. septembril 2022

Koosoleku aeg: 13. september 2022, algus kell 16.00, lõpp kell 17.20
Koosoleku koht: Abja Kultuurimaja
Juhatas: Maido Ruusmann
Protokollis: Peeter Liedemann
Kohal: 26 osalejat, sh 23 liiget

PÄEVAKORD:

  1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda strateegia 2014-2023 muutmine
  2. COVID-19 meetmesse esitatavate ühisprojektide tutvustus ja kinnitamine
  3. Muu info ja jooksvad küsimused

Otsus nr 1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda strateegia 2014-2023 muudatuste kinnitamine

Lisa 1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda strateegia 2014-2023