Üldkoosolek

Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek 11. juunil 2020. a.

Koosoleku aeg: 11. juuni 2020. a., algusega kell 15:00

Koosoleku koht: Viiratsi Kooli saal, Viiratsi alevik, Viljandi vald

PÄEVAKORD:

  1. III meetme toetustaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
  2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  3. Mulgi Kultuuri Instituudi informatsioon
  4. Mulgi Väiketootjate Liidu tegevuse ülevaade

PROTOKOLL