Üldkoosolek

Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek 11. juunil 2019. a.

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda üldkoosolek 11. juunil 2019, Abja Spordikeskus, Mulgi vald

15:30-16:15 Ringkäik Abja Spordi- ja Tervisekeskus, Abja Gümnaasiumi Stuudioruum, ettekanne ühisprojekt „Mulgid platsile!“ Mari Kahu.

Mulgi märgi üleandmine.

PÄEVAKORD:

  1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja juhatuse liikme tagasi kutsumine ja uue liikme valimine.
  2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja 2018. a. majandusaasta aruande kinnitamine.
  3. Koostööprojekti „Piirkonna ühisturundus“ kinnitamine.
  4. Ettepanek algatada Mulgimaa Arenduskoja 2014-2023 strateegia muutmine.
  5. Info ja jooksvad küsimused.

Protokoll

Lisa 1. 2018. aasta majandusaasta aruanne.

Lisa 2. Koostööprojekt „Piirkonna ühisturundus“