Üldkoosolek

Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek 1. juunil 2022

Koosoleku aeg: 1. juuni 2022, algus kell 16.00, lõpp kell 16.50
Koosoleku koht: Taagepera külamaja
Juhatas: Maido Ruusmann
Protokollis: Timmo Sülla
Kohal: 14 osalejat, sh 11 liiget

PÄEVAKORD:

  1. III meetme projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
  2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  3. Muu info ja jooksvad küsimused