Üldkoosolek

Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek 27. oktoobril 2015. a. Hummulis

Koosoleku päevakord:

  1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014-2023 kinnitamine
  2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja hindamiskomisjoni kinnitamine
  3. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja juhatuse liikmetele juhatuse koosolekust osa võtmise tasu maksmise kord
  4. Informatsioon:  

4.1. Taotlusvoorude planeerimisest perioodil 2016-2020

4.2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja koostööprojektidest 2016

Otsused:

Otsus nr. 1 Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014-2023 kinnitamine

Otsus nr. 2 Mulgimaa Arenduskoja hindamiskomisjoni kinnitamine

Otsus nr. 3 Juhatuse liikmetele tasu maksmise kord