Uudised

Mulgimaa Turismistrateegia ühendab ja võimendab

05. mai 2021 kell 09:47

Aprilli lõpupäevadel toimusid Mulgimaa Turismistrateegia seminarid ja nagu tavaks saanud on, siis veebikohtumistena. Oli hea meel näha ühes suunas mõtlevaid ja ühiste eesmärkidega inimesi, kellega sai koos arutletud tegevuste üle, mida Mulgimaal turismi edendamiseks teha nüüd ning tulevikus.

Paigas on esialgne sõnastus Mulgimaa Turismistrateegia visioonist, võtmevaldkondadest ning eesmärkidest. Toimunud seminaridega kogusime kokku ka kõige olulisemad tegevused, et need eesmärgid saavutada. Tagasisidena ütles üks seminaril osalejatest kuldsed sõnad: „Koostöös peitub jõud!“ 29. aprilli seminari kokkuvõte
Järgmine ja viimane kokkuvõttev Mulgimaa Turismistrateegia seminar toimub 28. mail Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuses. Sinna ootame Mulgimaa turismiga seotud ja sellest huvitatud inimesi, kus vormub turismistrateegia tegevuskava aktiivsete arutelude käigus. Ootame osalema kõiki ettevõtjaid, omavalitsusi, maakonna organisatsioone, kultuurikorraldajaid ja huvilisi, kes on seotud turismiga majutuse, käsitöö, toitlustuse, elamusturismi või teenuste osutamise kaudu. Teie panus on väga oluline, et saada võimalikult hea sisend Mulgimaa Turismistrateegia koostamiseks.
Rohkem infot Mulgimaal toimuva kohta leiab portaalist www.mulgimaa.ee.
Mulgimaa turismistrateegia koostamist rahastab Eesti maaelu arengukava LEADER meede projekti "Mulgimaa võrgustikud" raames.