Uudised

Mulgimaa Turismistrateegia koostamine jätkub aprillis veebiseminaridega

18. aprill 2021 kell 22:15

Mulgi Kultuuri Instituudi eestvedamisel on koostamisel Mulgimaa Turismistrateegia aastateks 2021-2030. Selja taga on kaks seminari, kus said kõigi osalejatega koos läbi arutatud ja sõnastatud Mulgimaa turismi visioon, võtmevaldkonnad ja nendele seatud eesmärgid, alameesmärgid ning tulemusnäitajad.

Seminaride esitlustega ning kokkuvõtetega töö tulemusest saab tutvuda siin:

Mulgimaa turismiettevõtjate ja –edendajate küsimustiku kokkuvõte.
Eesmärgid, mõõdikud ja väljapakutud tegevused.

Juba aprilli lõpus toimuvad valdkonnapõhised arutelugrupid veebiseminari vormis. Sealt selgub koostöö ning ühise otsustamise kaudu sisend turismistrateegia tegevuskavasse.

Kevade lõpus on suur soov võimalusel kohtuda kokkuvõtval seminaril. 28. mail toimub Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuses kokkuvõttev seminar Mulgimaa turismiga seotud ja sellest huvitatud inimestele, kus vormub turismistrateegia tegevuskava aktiivsete arutelude käigus. Loodame väga kõigiga kohtuda, kas siis füüsiliselt või veebi kaudu. Loome kindlasti ka veebis osalemise võimaluse.

Ootame osalema kõiki ettevõtjaid, omavalitsusi, maakonna organisatsioone, kultuurikorraldajaid ja huvilisi, kes on seotud turismiga majutuse, käsitöö, toitlustuse, elamusturismi või teenuste osutamise kaudu. Teie panus on väga oluline, et saada võimalikult hea sisend Mulgimaa turismistrateegia koostamiseks.

Neljapäeval, 29. aprillil, algusega kell 10.00-12.30 toimub veebiseminar turismiteenuste pakkujatele ning kultuurikorraldajatele. Samal päeval kell 14.00-16.30 toimub veebiseminar majutuse ja toitlustuse pakkujatele ning tootmisettevõtetele.
Reedel, 30. aprillil toimub veebiseminar kell 10.00-12.30 käsitöölistele ja käsitöö pakkujatele.

Seminaridel teeb MTÜ Partnerluse ekspert Ivika Nõgel ülevaate siiani koostatud materjalidest. Osalejatelt ootame aktiivset osavõttu aruteluringides, mis annavad sisendi Mulgimaa turismistrateegia 2021-2030 tegevuskava koostamisse.

Palun kõigil huvilistel seminaridele registreeruda siin: https://forms.gle/5hSudxNkFHUG7AZP9

Registreerunutele saadetakse 28. aprillil  Zoomi keskkonna link.

Küsimuste või ettepanekute korral pöörduda Kati-Katri Koppeli poole: koppel.kati@gmail.com ;või tel 5662 6624.

Mulgimaa turismistrateegia koostamist rahastab Eesti maaelu arengukava LEADER meede projekti "Mulgimaa võrgustikud" raames.