Uudised

Mulgid tahavad turismi alal koostööd teha

02. veebruar 2021 Kell 14:11

Jaanuari lõpus toimus esimene Mulgimaa turismistrateegia koostamise seminar, kus arutleti Mulgimaa turismi võimaluste, ohtude, tugevuste ja nõrkuste üle. Kokkusaamine toimus veebi vahendusel, kuid see ei takistanud aktiivset osalemist ning kaasarääkimist ja -kirjutamist. Kõik osalejad võisid oma arvamust avaldada ning head mõtted said ka viimseni üles tähendatud.

Uhke ollakse selle üle, et meil on omanäoline ja rikkalik kultuuripärand – Mulkidel on ju oma mulgi toidud, mulgi mustrid, mulgi keel ja mulgi häärberid. Meil on mägesid, jõgesid ja koopaid, meie külad elavad. Koos jõuti järeldusele, et kui teeme omavahel koostööd, siis sellest võidavad lõpuks nii Mulgimaa külalised kui siin tegutsevad ettevõtjad. Mulgimaal on ruumi, et siia tekiks veel põnevaid ja kutsuvaid turismiteenuseid. Meil on uhke Mulgi pidu, kuhu ootame nii oma inimesi kui ka külalisi kaugemalt ja piiri tagant kaema, kes ja mis see mulk siis ikkagi on!

Loodame, et riiklikul tasandil toetab regionaalpoliitika aina rohkem äärealasid. Usume, et riigi ja valdade valitsejad oskavad teha tarku otsuseid, et kehtestatud planeeringutega säilitada meie loodust, keskkonda ja kultuuripärandit. Viljandi linnale ja maakonnale tahame olla head partnerid ühises koostöös, et elu läheks ikka paremaks nii elanikele kui turistidele.

See oli esimene kohtumine Mulgimaa turismistrateegia koostamisel, seminare tuleb veel.

Järgnevalt teeme kohtumised valdkonnapõhiselt: käsitöölised, toidu ja majutuse pakkujad, teenuste osutajad, tootjad. Edaspidiste kohtumiste kohta tuleb info ka lehele mulgimaa.ee.

Kui oled ise või tead kedagi, kes sooviks ka olla Mulgimaa turismistrateegia valmimisel aktiivne osaline ning keda kaasata strateegia koostamise protsessi, siis palun anna oma meiliaadress teada Kati-Katri Koppelile aadressil: koppel.kati@gmail.com ja siis saate edaspidi Mulgimaa turismistrateegia info otse kätte.

Lõpetuseks üks lõbus mõte seminarilt: Tahame, et  iga inimene, kes elab Mulgimaal on uhke selle üle, et ta on mulk. Ja kui inimene elab Mulgimaal, aga ei ole mulk, siis ta teab seda ka!

Mulgimaa turismiettevõtjate ja -edendajate küsitluse tulemused - ppt esitlus

28. jaanuari seminari kokkuvõte

Kati-Katri Koppel
Mulgimaa Turismistrateegia koordinaator